Chúng tôi có hơn 99 mẫu cân nông sản từ 30kg - 750kg đa dạng mọi mẫu mã, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng trong các môi trường cân đóng gói xuất khẩu, cân bán lẻ, cân sản xuất....vv