Cân điện tử in hóa đơn là mẫu cân tính tiền có thể in hóa đơn phục vụ cho việc bán lẻ được sử dụng tại các siêu thị vừa và nhỏ, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng trái cây..